Twitter feed

In progress

# Example

 <hy-twitter-feed
  heading-variant='h2'
  paragraph-title="Twitter"
  tweet-type="Username"
  twitter-feed-keyword="helsinkiuni"
  tweets='[{"tweet_id":"1443519489442648066","tweet_text":"Ilmastokriisin ja luontokadon ratkaisuilla on kiire. Tarvitsemme nopeasti syvällisen, yhteiskunnan kaikkia osa-alueita koskevan muutoksen. Videolla vuoden alumni 2020 Ilkka Herlin: "Meidän pitää muuttaa koko järjestelmä luontolähtöiseksi. Muuta toivoa meillä ei ole." https://t.co/FyME3i2qTk","tweet_created":"2021-09-30T10:14:00.000Z","tweet_absolute_url":"https://twitter.com/helsinkiuni/status/1443519489442648066","tweet_like_count":20,"tweet_retweet_count":3,"user_id":"168607383","user_name":"University of Helsinki","user_username":"helsinkiuni","user_profile_image_url":"https://pbs.twimg.com/profile_images/851407702769250304/dA8NaETZ_normal.jpg"},{"tweet_id":"1443441979879264256","tweet_text":"Kun konfliktista ryhdytään puhumaan sankaritarinan tai klassisen tragedian termein, vastakkainasettelut kärjistyvät ja diplomatia vaikeutuu, sanoo politiikantutkija. Näin kävi myös Afganistanissa. #HelsinkiUni #turpo #diplomatia #afganistan @yliopistolehti https://t.co/A8ChtysMxX","tweet_created":"2021-09-30T05:06:00.000Z","tweet_absolute_url":"https://twitter.com/helsinkiuni/status/1443441979879264256","tweet_like_count":5,"tweet_retweet_count":4,"user_id":"168607383","user_name":"University of Helsinki","user_username":"helsinkiuni","user_profile_image_url":"https://pbs.twimg.com/profile_images/851407702769250304/dA8NaETZ_normal.jpg"},{"tweet_id":"1443193798243278854","tweet_text":"Ilmastopaneelin aineistot ja raportit tarjoavat tutkittua tietoa ilmastokriisistä ja toimenpidesuosituksia: https://t.co/BOIZ5VDTXM (6/6)","tweet_created":"2021-09-29T12:39:49.000Z","tweet_absolute_url":"https://twitter.com/helsinkiuni/status/1443193798243278854","tweet_like_count":8,"tweet_retweet_count":2,"user_id":"168607383","user_name":"University of Helsinki","user_username":"helsinkiuni","user_profile_image_url":"https://pbs.twimg.com/profile_images/851407702769250304/dA8NaETZ_normal.jpg"}]'
 >
 </hy-twitter-feed>

# Properties

Property Attribute Description Type Default
headingVariant heading-variant Heading variant selection. Defaults to h2. string undefined
paragraphTitle paragraph-title Optional title for the paragraph. string undefined
tweetType tweet-type Twitter feed's tweet type (username or hashtag). string undefined
tweets tweets JSON-format array of tweets to display. string undefined
twitterFeedKeyword twitter-feed-keyword Keyword to fetch data with. string undefined

# Dependencies

# Depends on

# Graph

graph TD;
 hy-twitter-feed --> hy-icon
 style hy-twitter-feed fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:4px

Helsinki University Design System